top of page
הורשת
הורשת

הדאגה שלך מובנת ואתה לא היחיד שחווה אותה. אנחנו ב"הורשת" ממליצים להתחיל מדיבור גלוי ופתוח בבית על רשתות חברתיות והדברים שעוברים על כולנו בזמן השימוש בהן. זאת דרך מצוינת להתקרב לילדים ולקרב בין כל בני הבית. אחרי שמבססים שיח פתוח על רשתות חברתיות במשפחה אפשר להתחיל לדבר על תפקיד ההורה ברשת כמי שמכוון ומורה את הדרך להתנהלות מווסתת ונכונה. אפשר גם לציין שבמידה וקיימת סיבה אמיתית לדאגה ההורים משאירים לעצמם את הזכות למעורבות עמוקה יותר קרי כניסה לחשבונות הווטסאפ, הפייסבוק, וכו'. חשוב לזכור שאנחנו צריכים לכבד המרחב הפרטי של הילדים ולבסס אמון ודפוסים של דיאלוג בונה ופתוח איתם גם בנושא הזה, אך יחד עם זאת מומלץ מאד לקבוע חוקים ברורים בבית לגבי המעורבות של ההורה ברשתות החברתיות. 

 

bottom of page