top of page
הכשרה לצוותים חינוכיים

בהורשת ישנם מסלולי הכשרה שונים לצוותים חינוכיים המתמקדים בנושאים הבוערים של חיי הילדים ברשת. 

ניתן להזמין סדנאות חד פעמיות או השתלמויות מלאות בנושאים מגוונים: דיאלוג עם הילדים ברשת, התמודדות עם בריונות, חברות ברשת, דינמיקה קבוצתית מקוונת, התמודדות עם סוגי פגיעות שונות ברשת.  בדיאלוג עם המשתתפים נבנה ארגז כלים בית ספרי בו נקבעים כללים ברורים להתנהלות עם הורים ותלמידים במרחב הווירטואלי הבית ספרי. 

סדנאות לתלמידים

הסדנאות לתלמידים של הורשת מאפשרות התנסות מעשית לצד למידה פורמלית של כלים להתמודדות עם  החיים ברשת. בכל סדנה נבנה פרופיל כיתתי שמשקף את ההתנהלות של התלמידים בכיתה ברשת ומאפשר דיון אמיתי על ההתנהלות שלהם במרחב הווירטואלי. 

באמצעות דיאלוג משותף ושימוש בדוגמאות מהווי החיים הבית ספרי מחשבים התלמידים מחדש את מסלול ההתנהלות שלהם ברשת ורוכשים כלים מעשיים לשליטה במסכים. 

הרצאות להורים

בהרצאות להורים של הורשת אנו מקפידים לשלב ידע מקצועי עדכני לצד כלים ישומיים להגברת הסמכות ההורית ובטיחותם של כל בני הבית ברשת.

 

במהלך ההרצאה נבנה "ארגז כלים מקצועי" יחודי לכל בית ספר שמטרתו להגביר את נוכחות ההורים בחיי הרשת של הילדים וללמוד איך אפשר להיות מעורבים גם בחיים הוירטואליים שלהם. בכל הרצאה להורים מתקיימת גם סדנה בנושא ביסוס סמכות הורית ושליטה במסכים.

השתלמויות לאנשי טיפול

עולמם הוירטואלי של ילדים, בני נוער והורים פוגש גם את אנשי מקצועות הטיפול במרחבים העדינים הנרקמים בינם לבין מטופליהם.

 

היחסים הטיפוליים נצבעים גם בגוונים הטכנולוגים ופוגשים אותנו בדרכי הווירטואליות החדשות.

בהרצאה לאנשי טיפול נחשפים המטפלים לאספקטים שונים של החיים ברשת והשפעתם של חוטי הקשר הנרקמים בין המטפל למטופל וסביבתו הקרובה.

סדנאות להתמודדות עם פגיעה וירטואלית

מהי פגיעה ברשת? ומה קורה לתלמידים ולאנשי חינוך כשמתרחשת פגיעה ברשת?

בהורשת פיתחנו במיוחד עבורכם סדנאות והרצאות בנושא פגיעה מקוונת ודרכים שונות להתמודדות עם פגיעות וירטואליות.

ניתן להזמין סדנה חד פעמית או תהליך הכשרה מלא לצוות ולתלמידים בו נתרגל יחד כלים שונים להתמודדות עם פגיעות וירטואליות. בכל סדנה מתקיימת סימולציה לתרגול מצבי פגיעה שמאפשרת התנסות מעשית בתכנים ובכלים שנרכשו.

bottom of page