top of page
הורשת

לקבלת העתק

אישי למייל יש להצטרף לרשימת התפוצה שלנו

להורדת חוזה לילדים כיתות א - ג

 

להורדת חוזה לילדים כיתות ד - ו

 

להורדת חוזה לתלמידי העל יסודי

 

החוזים וההסכמים בהורשת מותאמים באופן אישי ללקוחותינו ומתוכננים בהתאם למשתנים משפחתיים כגון: גילאי הילדים, הערכים החשובים להורים ודרכי החינוך וההתנהלות המשפחתית.

 

בתפיסה שלנו החוזים וההסכמים הם רק חלק מתהליך של הדרכה והכוונה המלווה על ידי המומחים של הורשת להגברת תחושה של מוגנות ברשת. אם בכל זאת בחרתם שלא להגיע לייעוץ סביב חתימה על ההסכם אלא להשתמש בחוזים המוצעים לכם באתר שלנו, אנו ממליצים לשבת עם הילדים בצורה מסודרת לפני החתימה לשוחח ולהסביר את המשמעות של כל סעיף. בהצלחה!

 

הסכמים דיגיטליים לשימוש בין הורים לילדים
bottom of page