top of page
הורשת
הורשת

הדבר הראשון שחשוב לבסס כאן הוא הדיאלוג בין בני הבית סביב סוגיית ההתארגנות בבוקר: מה מקדם התארגנות טובה ונעימה לכולם ומה מקשה על ההתארגנות בבוקר. לאחר מכן מומלץ מאד לנסח יחד עם הילדים כללים ברורים על דברים שיכולים לקדם התארגנות נעימה ויעילה כמו למשל הימנעות משימוש במסכים בערב ובבוקר. שימו לב שהחוקים תקפים לכל בני הבית מאחר וכמו תמיד הכלי החשוב ביותר העומד לרשותנו הוא הדוגמא האישית שאנו מהווים לילדים או במלים אחרות: אל תדרשו מהילדים משהו שלא תוכלו לעמוד בו בעצמכם. שאלו את עצמכם האם תוכלו להימנע משימוש במסך בזמנים של התארגנות? אנחנו ב"הורשת" מאתגרים את ההורים שלנו בזמנים נקיים משימוש במסך ורק אחרי שהם חווים את הקושי שבאתגר הם חוזרים לילדים ומציבים אותו כאתגר ראוי לכל בני הבית. 

 

bottom of page