top of page
הורשת
הורשת

נתחיל מזה שבתפיסה שלנו "פרטיות ברשת" היא אשליה: אנו מאמינים שחשוב לאפשר מרחבים אישיים לילדים אבל הרשת היא לא פרטית ובדיוק בגלל זה הגיעו אליכם התכנים שהוא מפיץ. גם כאן כמו תמיד אנחנו מאמינים בבנייה וביסוס של דיאלוג משמעותי בין הילדים להורים סביב נושא השימוש ברשתות חברתיות. חשוב שלא תגיבו באופן אימפולסיבי אלא בשיקול דעת ובעקביות. בעינינו לנתק את הילד מהאפליקציה לא יהווה פתרון לאורך זמן. היינו מתחילים עם שיחה כנה ואמיתית בה אתם משתדלים להימנע משיפוטיות וביקורת ומתעניינים בנעשה ברשת ואף משתפים את הילד במידע שהגיע אליכם. בהמשך היינו ממליצים על הטמעה של כללים ברורים לכל בני המשפחה לגבי השימוש ברשתות חברתיות ופונים להמשך קבלה של יעוץ והכוונה במרכז "הורשת". 

 

bottom of page