top of page

צוות הפסיכולוגים החינוכיים של הורשת, פיתח מודל  מיוחד לעבודה עם ילדים ונוער ברשת. המודל מאפשר להורים ומחנכים ללמוד איך להתחבר לעולמם של הילדים ברשת במטרה להיות מעורבים ונוכחים יותר ולספק להם הגנה וכלים להתנהלות בטוחה ברשת

ארבעת שלבי המודל

מודעות: היכרות עם הפרופיל של הילדים ברשת – לומדים לדבר עם הילדים ממקום לא שיפוטי ומקדם קשר. בחשיבה על מה הילדים עושים ברשת ואיך לכוון אותם לפעילות שטובה עבורם ברשת 

ויסות: פיתוח מנגנונים של שליטה בזמן המסך של הילדים ברשת. איך מנהלים את הזמן והפעילות שלנו באופן חכם גם במרחבים הווירטואליים

גבולות: חיזוק הסמכות ההורית והמורית ברשת. לומדים יחד בליווי צמוד, איך אפשר להפוך להיות הורה או מורה  משמעותי ומעורב מבלי לאבד את הסמכות והיכולת שלנו להתוות גבולות ברשת 

נוכחות: איך הופכים להיות הורים או מורים נוכחים ברשת? איך נשארים אמפתיים אבל עדיין מעורבים? לומדים יחד איך אפשר להפוך את הנוכחות שלנו ושל הילדים שלנו לחיובית יותר גם ברשת

bottom of page